Creen Care

Green Care -menetelmät ovat luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia sekä kokonaisvaltaista elämälaatua. Toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa osallisuuden, yhteisöllisyyden, kokemuksellisuuden sekä luonnon elvyttävyyden kautta. Työmenetelmää toteutetaan useimmiten luontoympäristössä tai maatilalla, mutta myös kaupunki- ja laitosympäristöihin pystytään tuomaan elementtejä luonnosta.

Green Care eli niin kutsutuilla vihreä hoiva -menetelmillä, joissa hyödynnetään luontoa sekä eläimiä osana kuntoutustyötä, on pitkät perinteet. Lääkäri William Thomas rakensi 1990- luvun alkupuolella terapeuttisen ympäristön, jota kutsutaan Vaihtoehto-Edeniksi (Eden Alternative), jossa yhdistyvät luonto, eläimet sekä pitkäaikainen hoito. Myös Suomessa valtaosa entisaikojen hoiva- ja sairaalaympäristöistä rakennettiin mäntymetsiin, luonnon välittömään läheisyyteen sekä maatilojen ympärille, joista löytyi luonnollista toimintaa, raitista ilmaa sekä puhtautta. Näiden on kautta aikojen uskottu  edistävän ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevan asiakkaiden kuntoutumisessa.

Green Care -menetelmissä yhdistyvät tavoitteellisuus, vastuullisuus sekä ammatillisuus, jossa yhteisöllä, luonnolla ja toiminnalla on merkittävä rooli. Toimintatapa edistää ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Green Care -menetelmät jaetaan kahteen eri toiminnalliseen työmenetelmään. Vihreä hoiva on tavoitteellista ja ennen kaikkea ammatillista terapia-ja kuntoutustyöskentelyä, joka pohjautuu aina ammatihenkilön omaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan pohjakoulutukseen. Erilaiset eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmät rakentuvat ammattialan osaamisen mukaisesti, mutta näitä voivat olla esimerkiksi koira-avusteinen toimintaterapia, ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta tai maaseutuympäristössä tapahtuva ryhmätoiminta. Myös erilaiset ekopsykologian menetelmät ovat oleellisia Green Care -menetelmissä. Vihreän voiman palvelut sopivat puolestaan enemmänkin itsehoitomenetelmiksi ja tukevat muun muassa lapsi-ja nuorisotyötä, itsetuntemusta sekä erilaisten voimavarojen lisääntymistä. Myös työyhteisöissä sekä ennalta ehkäisevissä palveluissa voidaan hyödyntää vihreän voiman palveluita.

Luonto hoiva mahdollistaa taitojen ja valmiuksien harjoittelemisen vaihtoehtoisella, toiminnallisella ja kokemuksellisella tavalla. Harjoituksilla voidaan lisätä asiakkaan osallistumista sosiaalista yhteyttä ja terveyttä edistävään toimintaan. Green Care -menetelmät pohjautuvat useimmiten yhteisöllisyyteen, mikä onkin tärkeä voimavara. Menetelminä Green Care sopii kaikille eri asiakasryhmille niin lapsista ikäihmisiin. Toiminnan muoto voi vaihdella kontekstista sekä toimintaympäristöstä riippuen

Suomessa toimii aktiivinen

gcfin-logo_116

Voimavaunun takana toimiva Voimatassu Ky on Green Care Finland ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistys myöntää myös Vihreä Hoiva ja Vihreä Voima -laatumerkkejä, joita eri toimijat voivat hakea.

Lähteinä käytetty mm. Green Care Finland verkkosivut 2017. , Velde, P.B., Cipriani, J. & Fisher, G. 2005 Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. Australian Occupational Therapy Journal (2005) 52, 43-50 sekä Anundi, E., Suomi, A.& Juusola, M. 2016 Vihreä hoiva ja voima. Terapia- ja valmennuskeskus Helsingin Majakka

Tilaa ilmaiset vinkit luontotoimintaan

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tilaajalahjaksi ilmaiset vinkit luontotoimintaan. Samalla liityt mukaan sisäpiiriin ja pysyt mukana missä meillä Voimatassulla mennään.

Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa uutiskirjeen alaosasta klikkaamalla ”peruuta tilaus”-linkkiä.